Görme Engelliler

2.Dönem Başı Öğretmenler Kurul Toplantısı

2.Dönem Başı Öğretmenler Kurul Toplantısı hakkında bilgi için tıklayınız.

T.C.

DÖŞEMEALTI KAYMAKAMLIĞI

Erünal Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü

 

 

SAYI : 10604225- 105-75                                                                           06/02/2013

KONU : 2.Dönem Başı Öğretmenler Kurul Toplantısı.

 

 

ANTALYA ERÜNAL SOSYAL BİLİMLER LİSESİ ÖĞRETMENLERİNE

 

2012-2013 Eğitim öğretim yılı 2.döneminin 11 Şubat 2013 tarihinde başlaması nedeniyle 2.dönem başı Öğretmenler Kurul toplantısı 11 Şubat 2013 tarih ve saat 16:00’da okulumuz öğretmenler odasında yapılacağından aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere hiçbir aksaklığa meydan verilmeden toplanılması hususunda;

Gereğini önemle rica ederim.

                                                                                                           

                                                                                                               Ahmet DEMİR

                                                                                                             Okul Müdürü

GÜNDEM MADDELERİ:

Madde 1. Açılış ve Yoklama

Madde 2.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması.

Madde 3.Gündem maddelerinin okunması ve varsa ilave edilecek yeni maddelerin eklenmesi

Madde 4. 2012–2013 Eğitim-Öğretim yılında yapılan Öğretmenler Kurulunda alınan kararların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi;

Madde 5. 2012–2013 Eğitim-Öğretim yılı 1.Döneminin başarısı, devam-devamsızlık ve disiplin durumları ile ilgili genel değerlendirme yapılması,

a) 1.Dönem sınıf ders başarı analizlerinin değerlendirilmesi. 1.dönem sonu sınıfların genel başarı oranları hakkında öğretmen görüşleri

b) Devam-devamsızlık durumları (Müdür Yardımcısı Nevfel SOYLU)

c) Disiplin durumunun genel değerlendirilmesi. (Müdür Başyardımcısı)

-Onur Belgesi alan öğrenci sayıları: (Müdür )

-Takdir ve Teşekkür belgesi alan öğrenci sayıları: (Müdür )

ç) Onur Kurulu çalışmalarının değerlendirilmesi. (Onur Kurulu başkanı )

 d)Yazılı sınav soruları ve yazılı kâğıtları (Müdür Yardımcısı Nevfel SOYLU)

 

e)Okullarda şiddeti önleme planı kapsamında yapılan çalışmalar.(Rehberlik Servisi)

f) Sportif faaliyetlerin değerlendirilmesi (Esma ATEŞ)

g)Pansiyon Yaşantısı ve Yatılılık Hizmetlerinin değerlendirilmesi.( Ayşe ÖZDEMİR)

h) 2.Dönem başarıyı artırıcı önlemler.

Madde 6. İstenen başarı düzeyine ulaşamayan öğrencilerin yetiştirilmesi için alınacak

Önlemlerin görüşülmesi

Madde 7.Öğrenci davranışlarının olumlu yönde geliştirilmesi için alınacak tedbirlerin

Kararlaştırılması

Madde 8.Önemli gün ve haftaların kutlanması 2. dönemde yapacağımız sosyal kültürel faaliyetler

-18 Mart Çanakkale Zaferini ve Mehmet Akif’i anma programları ile ilgili hususların görüşülmesi

-19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili yapılacak çalışmaların belirlenmesi

Madde 10. 2012-2013 yılında Okulumuzda uygulanan projelerin değerlendirilmesi (Abdulvahap KAYA)

Madde 11. Eğitim ve öğretim etkinliklerinin düzenli yürütülmesi

a) Bayrak törenlerinin itina ile yapılması (Milli Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi, Madde:5, 6 ) (Müdür)

b) Derslere zamanında giriş çıkış yapılması (Günlük vakit çizelgesine uyum); ders defterlerin usulüne uygun olarak yazılması, yoklama fişlerinin gereği gibi işlenmesi

c) Derslere geç kalan öğrencilerle ilgili yapılacak işlemler (Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği madde: 39)

ç) Kütüphanenin aktif olarak kullanılması (Ahmet SELEN)

d) Spor malzemelerinin kullanımı, bakımı, spor sahasının temizliği ve tertibi (Esma ATEŞ)

Madde 12.2012-2013 Eğitim öğretim yılı 1.Döneminde yapılan Rehberlik ve Psikolojik danışma faaliyetleri ve Rehberlik ve Psikolojik danışma servisinin 1.Dönem faaliyet raporunun okunması, 2.Dönem yapılması planlanan Rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetleri (Ahmet ERTÜRK))

Madde 13. Öğretmen öğrenci ilişkileri.

Madde 14. Sınıf Rehber Öğretmenlerinin 1.Dönem faaliyetlerinin görüşülmesi (Sınıf Rehber Öğretmenleri tarafından)

Madde 15. Eğitsel Kulüpler tarafından 2012-2013 Eğitim öğretim yılı 1.Döneminde

Yapılan, 2.Dönem yapılması planlanan faaliyetler ve toplum hizmeti çalışmaları hakkında bilgi verilmesi. (Kulüpler danışmanları tarafından)

Madde 16. Kurum-çevre ilişkilerinin iyileştirilmesi için yapılacak etkinlerin görüşülmesi

Madde 17. Yurt içinde düzenlenecek bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif

Etkinlikler ile yarışmalara katılım durumu,

Madde 18. Okulu tanıtım, mesleki rehberlik ve danışma hizmetlerinin görüşülmesi

Madde 19.2012 –2013 Eğitim-Öğretim yılı 1.dönem veli toplantısı ile ilgili değerlendirmeler ve ikinci dönem veli toplantısı tarihinin belirlenmesi

Madde 20.Şube öğretmenler kurulu toplantı tarihlerinin belirlenmesi. (O.K.Y.Madde 35),

Madde 21.Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu toplantı tarihinin belirlenmesi.(RPDHY Madde 46)

Madde 22. Nöbet uygulamalarının görüşülmesi. Nöbet hizmetleri, görülen aksaklıklar ve öneriler (Öğrenci ve Öğretmen).

a) Öğretmen okul nöbetleri (O.K.Y.Madde 80)

 b) Belletmen öğretmen nöbetleri ( MEB Okul Pansiyonları Yönetmeliği 10.madde)

c) Öğrenci okul nöbetleri (MEB O.K.Y 31.madde)

ç) Öğrenci pansiyon nöbetleri (MEB O.K.Y 31.madde)

Madde 23. Kılık ve kıyafetleriyle ilgili hususların görüşülmesi

a) Personel Kılık kıyafet durumu (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik)

b) Öğrenci Kılık-kıyafet durumu (Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık Ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik  (27/11/2012 Sayı : 28480 Karar Sayısı : 2012/3959)

Madde 24. Zümre toplantıları görüşülmesi ve tutanaklarının teslim tarihlerinin belirlenmesi

(O.K.Y.Madde 36)  

a) Zümre Öğretmenler Kurulu toplantı 18 Şubat 2013

b) Okul Zümre Başkanları Kurulu toplantı 20 Şubat 2013

c) Eğitim Bölgesi Zümre Başkanları Kurulu toplantı 21-22 Şubat 2013 (İlçe Mem Bildirecek)

Madde 25. Öğretmenlerin rapor, sevk ve izin işlemleri.

Madde 26. Üniversite tanıtım gezilerinin planlanması.

Madde 27. Sömestri Tatilinde Gelen Resmi yazıların okunması ve imzalanması

Madde 28. Dilek ve Temenniler

Madde 29. Kapanış